DSP pro rodinné domy za 30 tis. Kč

Ve spolupráci se svojí ženou, která vystudovala fakultu pozemních staveb - modul urbanismus, jsem schopen během šesti týdnů pro Vás zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení.

Vzhled domu, rozvržení vnitřní dispozice, použité materiály a další detaily, které mají vliv jak na konečnou podobu domu , tak na jeho funkční využití, s Vámi projednám během zpracovávání projektové dokumentace (vše lze řešit mailem či telefonem). Můžete tedy být přímo u zrodu Vašeho budoucího domova a aktivně se na něm podílet.

A co tato dokumentace obsahuje?

 1. Průvodní zprávu
 2. Souhrnnou technickou zprávu
 3. Zákres do katastrální mapy
 4. Koordinační situaci
 5. Technickou zprávu
 6. Výkopy a základy (usazení do terénu)
 7. Půdorys 1.np
 8. Půdorys 2.np
 9. Půdorys krovu
 10. Řez A
 11. Řez B
 12. Pohledy
 13. Požárně – bezpečnostní řešení
 14. Rozvody ZTI (voda, kanalizace, plyn)
 15. Topení
 16. Elektroinstalaci
 17. Průkaz energetické náročnosti budovy

Za tuto dokumentaci pro běžný rodinný dům, tj. nepodsklepený o zastavěné ploše cca 150m2, zaplatíte 30 tisíc korun včetně DPH (z toho PENB stojí cca 4000Kč, PBŘ cca 2000Kč a tisk a ostatní náklady jsou cca za 3000Kč).